Tin tức, công nghệ và giải pháp môi trường

Những bài viết mới nhất sẽ được cập nhật tại đây

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp fenton

Ngành dệt nhuộm là một trong các ngành có nguồn nước thải với đặc tính COD...

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Ngành dệt nhuộm là một trong các ngành có nguồn nước thải với đặc tính COD...

Bể keo tụ – tạo bông

Trong các nguồn nước mặn, nước ngầm cũng như nước thải có chứa rất nhiều...

Các phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn....